Hvad er net-mobning?

Net-mobning eller digital mobning er et fænomen, der i højere og højere grad er blevet et stigende problem de seneste år. De fleste af os bruger ikke ubetydelig tid på Internettet. Udbuddet af sociale netværk og fællesskaber er eskaleret og populariteten har således aldrig været større end nu. Tre millioner danskere har fx en profil på Facebook.

Mobning flytter fra skolegården til Internettet

Som overskriften herover antyder, flytter mobningen så at sige ind på Nettet. Ind på de mange sociale netværk som Facebook, Instagram, Formspring, Ask.fm, Arto, Go Supermodel og andre diverse netværk samt  ungdoms- og fagfora. Der har nu længe været diskussioner og debatter på online fora, der tangerer til mobning, men i kraft af de sociale fællesskabers opståen, er mobningen blevet mere personlig end tidligere. Og meget hyppigere.

Det er en sandhed med modifikationer, at mobningen er flyttet fra skolegården til Nettet – net-mobning er desværre, i mange tilfælde, blevet et supplement til den mobning mange oplever i den fysisk verden, i skolen, idrætsklubben eller på arbejdspladsen. Mobningen stopper så at sige, IKKE når mobbeofret har fri. Den fortsætter i fritiden i form af hadegrupper på Nettet, SMS sendt om natten osv.

Mobningen foregår flere steder på Nettet

Net-mobning foregår dels på forskellige sociale netværk som Formspring, Facebook og Instagram eller online communities  som Arto, Go Supermodel og lignede steder. Net-mobning optræder også på diverse fag- og hobby-fora samt via private blogs og hjemmesider.

Konsekvenser af net-mobning

Som med mobning i den fysiske verden, kan der opstå alvorlige følger af net-mobning. Disse følger kan være mere alvorlige, idet mobning på Nettet ofte kommer oven i den fysiske betingede mobning – især det faktum, at net-mobning kan være anonymt betyder, at den kan skabe endnu større utryghed for den ramte.

Endvidere kan det virke ganske forfærdelig, for fx en ung pige, at se sit navn smidt i en eller anden hadegruppe på fx Facebook. Alene det visuelle indtryk – titlen, antallet af gruppens medlemmer og ikke mindst vægopslag, kommentarer, billedtags og lignende kan gøre stort indtryk på den forurettede.

Net-mobning kan meget vel medvirke til at destruere eller minimere selvværdet hos et mobbeoffer. Men i værste fald kan net-mobning også medføre selvmordstanker eller føre til selvmordsforsøg eller fuldbyrdelsen af selvmord.

Læs mere om Net-mobning på Wikipedia